บ้านดี@แม่โจ้
โซนสันทราย@หลิงมื่นซอย 7 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้(สายเก่า)
บ้านเดี่ยว เริ่มต้น 2.35 ล้านบาท