บ้านกานต์รวี โครงการ 1
โซนสันทราย@ชุมชนแพะป่าห้า ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้(สายใหม่)
บ้านเดี่ยว เริ่มต้น 1.39 ล้านบาท