บ้านกานต์รวี โครงการ 2
โซนสันทราย@ตลาดป่าเหมือด ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้(สายเก่า)
บ้านเดี่ยว เริ่มต้น 1.69 ล้านบาท