บ้านชญาโฮม โครงการ 1
โซนสันกำแพง@สันกำแพง
บ้านเดี่ยว เริ่มต้น 1.60 ล้านบาท