บ้านชญาโฮม โครงการ 2
โซนสันทราย@สันนาเม็ง ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
บ้านเดี่ยว เริ่มต้น 1.69 ล้านบาท