โซนสันทราย@หลิงมื่นซอย 7 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้(สายเก่า)
บ้านดี@แม่โจ้
โซนสันทราย@หลิงมื่นซอย 7 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้(สายเก่า)
บ้านเดี่ยว เริ่มต้น 2.35 ล้านบาท
โซนสันทราย@ชุมชนแพะป่าห้า ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้(สายใหม่)
บ้านกานต์รวี โครงการ 1
โซนสันทราย@ชุมชนแพะป่าห้า ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้(สายใหม่)
บ้านเดี่ยว เริ่มต้น 1.39 ล้านบาท
โซนสันทราย@ตลาดป่าเหมือด ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้(สายเก่า)
บ้านกานต์รวี โครงการ 2
โซนสันทราย@ตลาดป่าเหมือด ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้(สายเก่า)
บ้านเดี่ยว เริ่มต้น 1.69 ล้านบาท
โซนสันกำแพง@สันกำแพง
บ้านชญาโฮม โครงการ 1
โซนสันกำแพง@สันกำแพง
บ้านเดี่ยว เริ่มต้น 1.60 ล้านบาท
โซนสันทราย@สันนาเม็ง ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
บ้านชญาโฮม โครงการ 2
โซนสันทราย@สันนาเม็ง ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
บ้านเดี่ยว เริ่มต้น 1.69 ล้านบาท